Research

Maxus Research kvalificerer og effektiviserer vores kunders marketingaktiviteter ved at tilbyde en lang række analyseprodukter. Et af vores fokusområder er effektmåling af marketing investeringer med henblik på optimering af marketing budgetter. Vi beskæftiger os desuden med både kvalitative og kvantitative analyser for bl.a. at belyse forbrugeradfærd, positionering af virksomheder og beslutningsprocesser i forbindelse med køb. Blandt de analyseprodukter som vi tilbyder, kan bl.a. nævnes: 

Segmenterings- og markedsanalyser 
Kan f.eks. benyttes til at danne et overblik over forskellige segmenter blandt en virksomheds kunder – enten nuværende eller potentielle. De enkelte segmenter vil typisk blive opdelt baseret på geografi, demografi, købsadfærd, omsætning pr. kunde eller lignende. Segmentering og markedsanalyse kan ofte benyttes som basis for fremadrettet strategiarbejde.

Markeds – og konkurrentanalyser 
Som annoncør er det vigtigt med et præcist billede af hvordan konkurrentbilledet ser ud. Med markeds- og konkurrentanalyser kan der enten ad hoc eller løbende gives et samlet billede af virksomhedens konkurrenter og deres aktiviteter mht. marketing, budskaber, position og markedsandele. 

Pretest, posttest og tracking 
Det er ofte en rigtig god investering at teste kreativt materiale inden lancering, hvilket gøres via pretest. Efterfølgende kan effekten af kampagnen trackes, hvilket typisk opgøres i succesparametre som brand kendskab, reklameerindring, budskabsforståelse og købsintention. Løbende tracking af en række marketing KPIs er generelt et rigtig godt udgangspunkt til evaluering af kampagneeffekt. 

Fokusgruppeinterviews 
Maxus Research har egne lokaler og professionelt udstyr til at foretage fokusgruppeanalyser. Dette udføres typisk hvis der ønskes en dybere forståelse for en målgruppes opfattelse af et brand, et produkt eller en problemstilling.

Salgsmodellering
Dokumentation af marketing effektivitet og det samlede bidrag til en virksomheds afsætning får fortsat større og større opmærksomhed, med god grund. Særligt indenfor de seneste år er problematikken vedrørende belysning af effekten fra offline vs. online kanaler (herunder SEM) blevet særlig aktuel.

Metoden til afdækning af den faktiske salgseffekt fra marketing aktiviteter (ROI på mediekanaler) foregår via salgsmodellering, også kaldet en ”marketing mix model”. Rent teknisk er det en økonometrisk metode, hvor alle potentielle påvirkningsfaktorer på en virksomheds afsætning undersøges, med det formål at isolere effekten fra marketing. En salgsmodel giver dybdegående indsigter i driverne bag en virksomheds salg, hvilket af naturlige årsager varierer betydeligt fra case til case. Af drivere som afdækkes og undersøges via en salgsmodel kan der f.eks. nævnes: Mediespending, prissætning, kampagnebudskaber, konkurrentaktiviteter, tilbagevendende sæsoner og begivenheder, pay-day effekter, vejr (temperatur, nedbør etc.) samt andre makrofaktorer. Samlet set er salgsmodellering en yderst værdifuld analysemetode til at bestemme den faktiske værdi af virksomhedens marketing investeringer.   

Dashboards og data management systemer
I takt med at der genereres mere og mere data i forbindelse med salg og marketing, vinder såkaldte dashboards indpas som styre- og præsentationsværktøj. Maxus tilbyder sammen med GroupM en række forskellige løsninger til at samle virksomhedens vigtigste data i brugervenlige og overskuelige løsninger.

For spørgsmål eller yderligere information om analyseprodukter hos Maxus, kontakt Kasper Zoffmann Jessen på 26 85 3579. 

Test